De Haastrechtse Kring organiseert sinds 1967 ieder jaar weer een aantal gevarieerde culturele evenementen. We proberen daarmee een breed publiek in Haastrecht en de nabije omgeving van Haastrecht te bereiken.

We hopen met de organisatie van onze evenementen het belang van cultuur in onze samenleving te onderstrepen. Ons doel is om ieder jaar activiteiten met een verschillend karakter te organiseren.

Het aanbod bestaat uit concerten, architectuurtochten, literaire bijeenkomsten, natuur- en cultuurexcursies, workshops en exposities. Daarmee brengen we iedere keer weer verschillende groepen mensen uit Haastrecht en omgeving bij elkaar om te genieten van een goed kwalitatief aanbod op cultureel terrein.

Voor de organisatie van ieder evenement zetten gedreven vrijwilligers zich in. Daarnaast is natuurlijk ook geld nodig om faciliteiten te huren, artiesten te laten optreden, etc.

De Haastrechtse Kring kan daarom uw ondersteuning goed gebruiken. Of het nu is als donateur, sponsor op door middel van een (periodieke) schenking.

De Haastrechtse Kring is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar.

Conform de richtlijnen van een ANBI zijn de volgende gegevens gepubliceerd. Beleidsplan 2020-2024, Activiteitenverslag seizoen 2019 en 2020, Standaardformulier anbi 2021 en Jaarrekening 2023.

Naam: Stichting De Haastrechtse Kring – Stichting Voor Culturele Belangen 
KvK nummer 41172882
RSIN nummer 816753040
Bank nummer NL14 RABO 0118 5644 55
Stichting De Haastrechtse Kring – Stichting Voor Culturele Belangen, Hoogstraat 101, 2851BD Haastrecht.
info@haastrechtsekring.nl
www.haastrechtsekring.nl

Informatie voor donateurs