De Haastrechtse Kring

Schenken met belastingvoordeel

U kunt ons financieel ondersteunen met een (periodieke) schenking of door de Haastrechtse Kring in uw testament op te nemen.

De Haastrechtse Kring is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat uw giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.

Het betekent ook, dat de Haastrechtse Kring geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. U weet dus, dat uw (periodieke) schenking of nalatenschap volledig ten goede komen aan de culturele activiteiten die de Haastrechtse Kring jaarlijks organiseert.

Wilt u meer weten over hoe u ons financieel kunt ondersteunen? 

Of neem contact op met mr. Huug Barendrecht, secretaris Telefoon 0182 - 502191 of stuur een email naar info@haastrechtsekring.nl.